Mit liv som fysioterapeut
Jeg arbejder for, at personer med smerter og begrænsninger i deres fysiske udfoldelsesmuligheder får lindret deres smerter og forbedret deres funktion.

Min særlige interesse er manuel terapi, som betyder at lave terapi med hænderne. Det vil sige, at jeg med mine hænder bevæger rygsøjlens led eller andre led i kroppen for at få bedre funktion i leddene. I dag kalder man det Muskuloskeletal Fysioterapi. Men det er kun en lille del af den fysioterapeutiske behandling, jeg udfører.

Det er for mig lige så vigtigt at hjælpe personer med smerter og bevægelseshæmning til at forstå, hvordan de hænger sammen med arbejds- og fritidsliv, psykologiske og sociale faktorer. Derfor ser jeg behandling som en proces, hvor jeg som terapeut hjælper personen, som søger hjælp, med at opnå indsigt og selv tage ansvar, f.eks. ved at lave øvelser eller foretage de ændringer, der skal til for at få et godt liv.

Som fysioterapeut føler jeg mig forpligtet til at give den bedst mulige behandling. Derfor har jeg fordybet mig i den forskning og viden, som ligger til grund for behandling af personer med lidelser i bevægeapparatet. Samtidig har jeg selv forsket for at skabe mere viden om, hvorfor rygproblemer opstår.

Jeg er specialist i muskuloskeletal fysioterapi (udnævnt af Danske Fysioterapeuter), og arbejder med avanceret diagnostik og behandling af personer med rygproblemer. Du kan læse mere om behandling på min hjemmeside Rygklinikken Per Kjær

hands