Forskning: at skabe ny viden
Gennem min lange karriere som fysioterapuet, har der rejst sig mange spørgsmål. Dem har jeg forsøgt at finde svar på i litteraturen, men måtte hurtigt sande, at forskningen i emner indenfor fysioterapi er begrænset.

Derfor måtte jeg selv igang. Min indgang til det var manuel terapi, som jeg så gerne ville bevise virker. Min rejse i den videnskabelige verden begyndte med et fordybningskursus på Karolinska Institutet i Stockholm, hvor jeg undersøgte reproducerbared af den diagnostik, der benyttes ved Myofascial Release.

Herefter er det gået slag i slag med en Master uddannelse fra Karolinska Institutet, og senere en ph.d. fra Sundhedsvidenskab på Syddansk Universitet. Min store interesse er at finde ud af, hvorfor mennesker får ondt i ryggen. I mere end 13 år har jeg arbejdet som leder af projektet "Fynske Rygge - Hvad har de ondt af?" Der har vi undersøgt og fulgt mere end 850 børn og voksne og fundet nogle opsigtsvækkende sammenhænge mellem det man kan se på MR-skanning og ondt i ryggen.

Siden har jeg sammen min kollega Inge Ris og 12 tilnkyttede fagpersoner ledet et stor projekt som hedder "Kvalitetsudvikling af undersøgelses- og behandlingsmetoder til personer med muskuloskeletale problemer". Projektet er støttet af Gigtforeningen, Danske Fysioterapeuter og Regionernes praksisfond.

Samtidig er jeg tilknyttet Rygcenter Syddanmark som gæsteforsker. Der arbejder jeg videre med at finde frem til nogle årsager til ondt i ryggen. Blandt andet har jeg været med til at kortægge betydningen af de såkaldte Modic forandringer.

Nu er jeg ansat som lektor på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Jeg forsker stadig i årsager til ondt i ryggen, vejleder kandidatstuderende både i fysioterapi og klinisk biomekanik. Endelig er jeg arbejdspakke leder for en gruppe som arbejder med rehabiliterende træning i projektet patient@home. Her fokuserer vi i to ph.d. projekter på at udvikle teknologier til at teste, monitorere og guide patienter men nakke- og armsmerter diskusprolaps i nakken eller mere teknisk cervical radiculopati). Endelige vil disse projekter blive afprøvet i et randomiseret klinisk forsøg