Kurser jeg har deltaget i
1980 - 83
Diverse kurser i knoglemassage, Tai Chi, Applied Kinesiology, Touch for Health, massage udfra akupunktur, psykodrama, kreativ dans mm.

1982 - 90
Udviklingsgruppe/supervision for læger, sygeplejersker og terapeuter, Bob More, Ringkøbing. Ca. 2 uger årligt
1983
Bodyreading, cert. Rolfer David Campbell

Ugekursus i børnebehandling, "Roldkursus", Danske Fysioterapeuter.

1984
Instruktørkursus i Touch for Health, Brian Butler.

1985
Applied Kinesiology, Sheldon Dean, Stockholm.

1986
E2, Undersøgelse og behandling af ekstemitetsleddene, fys Alik Weintraube og Merete Gøhler, MT-gruppen
C1, Undersøgelse og diagnostik af columnas led, fys Inger Saerens og Inger Skjærbæk, MT-gruppen.
C2, Mobiliseringsbehandling af columnas led, fys Asbjørn Mittun, Carl Terje Rørvik, Hanne Thorsen, MT-gruppen.

1987
Mob 1, osteopat John Blackman og fys Karen Prip, MT-gruppen.

1988
Mob 2, osteopaterne Laurie Hartman og Cleve, MT-gruppen.

1989
Introduktion til muskelfunktionsdiagnostik a. m. Janda, fys Birte Carstensen. MT-gruppen.

Muskelfunktionsdiagnostik a. m. Janda del 1, Vladimir Janda, MT-gruppen.

1990
Mob 3, osteopat Laurie Hartman, MT-gruppen.
Muskelfunktionsdiagnostik a. m. Janda del 2, Vladimir Janda, MT-gruppen.

Akupunktterapi, A-kursus. fys Erling Dam.

McKenzie introduktionskursus, fys Asbjørn Mittun, MT-gruppen.

1991
Smertekursus, Intramuskulær Stimulering, læge Chan Gunn, MT-gruppen

Volontør i MT-gruppen på C1 og C2.

Abnorm nerve tension, fys Inger Saerens og Inger Skjærbæk, MT-gruppen.

Akupunktterapi, B-kursus. Erling Dam
Dansk Idrætsforbunds kursus om idrætsskader.

1992
Volontør i MT-gruppen på E2 to gange.

Maitland 1, Columna og SI-led, fys Inger Saerens og Inger Skjærbæk, MT-gruppen.

Maitland 2, perifere led, fys Inger Saerens og Inger Skjærbæk, MT-gruppen.

Muscle Energy Technique, læge Glenn Gorm Rasmussen.

1993
Maitland 3, second spinal level / klinisk supervision, fys Inger Saerens og Inger Skjærbæk, MT-gruppen.

Myofascial Release, osteopat Robert Ward, MT-undervisnings-gruppe.

Cranial-Sacral terapi, læge Eyvin Knutsen, MT-undervisningsgruppe.

Supervision, Albatros, MT- undervisningsgruppe.

McKenzie A-kursus, Paula Van Wijmen Hvidovre Hospital.

1994
Supervision, Albatros, MT- undervisningsgruppe.

McKenzie B-kursus. Hvidovre Hospital.
Nordisk Møde om Whiplash (ECE/IFOMT), Panum, København. Feldenkrais Workshol, Chantal Kicks.

1995
Mob 2, Laurie Hartmann, MT-gruppen

Movement Science, Ann Gentile, Gunn Engelsrud, Skejby Sygehus, Danske Fysioterapeuter

1996
Myofascial release A, lægeTorben Halberg, Dansk selskab for muskuloskeletal medicin.

Myofascial release B, lægeTorben Halberg, Dansk selskab for muskuloskeletal medicin.
Mobilization of the nervous system, David Butler og Louis Gifford, MT-gruppen

1997
Danske Fysioterapeuters temadage om rygbehandling, fys Tom A. Torstenson, Kirsten Williams, Tom Pedersen,
Per Kjær.

1998
Pelvis, diagnostik og behandling, Diane Lee, A. Fleeming, MT-gruppen
Hvordan finde og implementere forskningsresultater, Danielle van der Windt, Bart Koes, Ulrich Mourits, Frede Olsen
Hanne Albert, Hans Lund, Bente Danneskjold-Samsøe. Dansk selskab for fysioterapeutisk forskning(DSFF)

1999
McKenzie part C

1998-1999
Fordybningskursus i sjukgymnastik, Karolinska Institutet, Stockholm.

2000
Ph.d.-kursus i Sundhedsvidenskab Modul 4 - Biostatistik, Syddansk Universitet - Odense Universitet, sept.-dec.

Ph.d.-kursus i Sundhedsvidenskab Modul 3 - Litteratursøgning Syddansk Universitet - Odense Universitet, 9-11/10.

Ph.d.-kursus i Sundhedsvidenskab Regressionsmodeller i medicinsk statistik, Syddansk Universitet - Odense Universitet, 6/11-8/12.

Kritisk litteraturlæsning, Forskningsenheden, Ringkjøbing Amt, 24/11.

2001
Ph.d.-kursus i Sundhedsvidenskab Design and Analysis of Agreement and Repeatability Studies (Martin Bland & Douglas Altman), Syddansk Universitet - Odense Universitet, 16-17/5.

Ph.d.-kursus i Sundhedsvidenskab Modul 1 - Forskningsmetoder inden for sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet - Odense Universitet, 1-4/10.

Ph.d.-kursus i Sundhedsvidenskab Modul 2 - Medicinsk etik og videnskabsteori, Syddansk Universitet - Odense Universitet, 26-30/11.

Ph.d.-kursus i Sundhedsvidenskab Modul 5 - Written Communication in Biomedicine, Syddansk Universitet - Odense Universitet, 1/5-1/6.

Ph.d.-kursus i Sundhedsvidenskab, Epidemiologisk Design og Dataanalyse, Århus Universitet, 23/4.

Ph.d.-kursus i Sundhedsvidenskab, Epidemiologisk Design og Dataanalyse, delene 1,2 og 3, Århus Universitet, 30/5-1/6, 29-31/8, 24-26/10.

2002
Databasekursus, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 10-14/5. Ph.d.-kursus i magnetisk resonans, Århus Universitet, 23-27/9.

2003
European Educational Programme in Epidemiology, 16th Residential Summer Course, International Agency for Research on Cancer, 23/6–11/7.

2006
Skriv effektivt, Danmarks Journalisthøjskole

2007
Fagligt men Klart, Danmarks journalisthøjskole

Workshop on pelvic pain, Diane Lee og Linda Roy Lee, Barcelona