Videnskabelige artikler
1999
Masterafhandling om reproducerbarhed af den diagnostik. der anvendes i behandlingssystemet Myofascial Release. Afhandlingen viser at den diagnostik, der anvendes, ikke er nem at reproducere. Følg linket for at læse dansk abstrakt eller for at downloade hele afhandlingen.
Kjaer P, Inter- and intraobserver reliability in Myofascial Release Diagnostics, Master Thesis, Karolinska Institutet, Stockholm

2005
Ph.D.-afhandling om sammenhængen mellem MR-fund og lænderygbesvær. Afhandlingen viser at en række MR-fund er relevante i forhold til rygbesvær: f.eks. Modic forandringer, spondylolisthese, discusprolaps, hvis der er nerverodspåvirkning og en række andre degenerative forandringer. Fedt i ryggens muskler har også betydning. Følg linket for at hente afhandlingen.
Kjaer P. Low back pain in relation to lumbar spine abnormalities as identified by magnetic resonance imaging. 2004. Ph.d.-afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Denne artikel er fra min afhandling og beskriver, hvad man finder ved MR-skanning af børn. Discus degeneration, spondylolisthese og discusprolaps har stærk sammenhæng med rygbesvær. Følg linket for at læse abstrakt på PubMed.
Kjaer P, Leboeuf-Yde C, Sorensen JS et al. An epidemiologic study of MRI and low back pain in 13-year-old children. Spine 2005;30:798-806

Kjaer P, Leboeuf-Yde C, Korsholm L et al. Magnetic resonance imaging and low back pain in adults: a diagnostic imaging study of 40-year-old men and women. Spine 2005;30:1173-80

2006
Kjaer, P., Korsholm, L., Bendix, T., Sorensen, J. S., & Leboeuf-Yde, C. "Modic changes and their associations with clinical findings", Eur.Spine J, vol. 15, no.9, pp. 1312-1319.

Sorensen SJ, Kjaer P, Jensen ST, Andersen P. Low-field magnetic resonance imaging of the lumbar spine: reliability of qualitative evaluation of disc and muscle parameters. Acta Radiol 2006; 47(9):947-953.

Kjaer P, Albert H, Jensen TS, Leboeuf-Yde C, Bendix T, Wedderkopp N et al. [Back pain, radiology and end plate changes by means of Modic]. Ugeskr Laeger 2006; 168(17):1668-1669.

2007
Kjaer P, Bendix T, Sorensen JS, Korsholm L, Leboeuf-Yde C. Are MRI-defined fat infiltrations in the multifidus muscles associated with low back pain? BMC Med 2007;5:2.

2007
Mogensen AM, Gausel AM, Wedderkopp N, Kjaer P, Leboeuf-Yde C. Is active participation in specific sport activities linked with back pain? Scand J Med Sci Sports 2007.

2007
Albert HB, Kjaer P, Jensen TS, Sorensen JS, Bendix T, Manniche C. Modic changes, possible causes and relation to low back pain. Med Hypotheses 2007.

Jensen TS, Sorensen JS, Kjaer P. Intra- and interobserver reproducibility of vertebral endplate signal (modic) changes in the lumbar spine: the Nordic Modic Consensus Group classification. Acta Radiol. 2007 Sep;48(7):748-754.

2008
Leboeuf-Yde C, Kjaer P, Bendix T, Manniche C. Self-reported hard physical work combined with heavy smoking or overweight may result in so-called Modic changes. BMC Musculoskelet.Disord. 2008 Jan 14;9:5.

Masharawi Y, Kjaer P, Bendix T, Manniche C, Wedderkopp N, Sorensen JS, Peled N, Jensen TS.
The reproducibility of quantitative measurements in lumbar magnetic resonance imaging of children from the general population.
Spine. 2008 Sep 1;33(19):2094-100.


2009 og fremad
min komplette publikationsliste kan findes på min profil på Syddansk Universitet

Du kan også følge mig på LinkedIn eller ResearchGate