Projekt vejledning
2000
Evaluering af mm. multifidi ved palpation, RygForskningsCentret /Rygambulatoriet samt 6. semester studerende, Fysioterapeut-skolen, Odense.

Udvikling af ISO Trak metoder, RFC/IOB - Per Kjær og Mads Rasmussen

Klinisk niveaubestemmelse af L4 korreleret med MR-skanning, Per Kjær, Hanne Albert, Joan Solgaard samt 6. semester studerende.

Tryk algometri, RFC og 6. semester studerende, Fysioterapeutskolen i Odense og Hanne Møller, RA

Udvikling af stabilitetstests, RFC, Per Kjær, Mette Christensen og Hanne Møller - Kinetic Control v/ Ruth Jones og Flemming Enoch.

Dissektion multifidi, RFC, Anatomisk og Neurobiologi, Institut for Medicinsk Biologi, v/John Chemnitz, Tue Secher Jensen og Rikke Krüger, samt 6. semester fysioterapeut-studerende + 2 kiropraktorstuderende.

Påvirkning af vandindhold i discus ved træning. RFC, RAR, v/Claus Man¬niche samt IOB specialestuderende.

2001
Reproducerbarhed af stabilitet¬stests, RFC, v/Per Kjær samt RAR, v/Mette Christensen og Hanne Møller - Kinetic Control v/ Ruth Jones og Flemming Enoch.

Repositionering af lumbalcolumna ved lænderygbesvær. Hovedopgave fysioterapeutskolen i Odense, Susan Ringskær Christensen, Mette Krogh Hansen og Winnie Nielsen, juni

Validering af 5 kliniske test for lumbal stabilitet. Hovedopgave fysioterapeutskolen i Odense, Anders Skov Hansen, Mia Jacobsen, Martin Søgaard Nielsen og Dejan Rasmussen, juni.

2002
Evidens for individuel fysioterapi til kroniske lænderygpatienter - en kritisk litteraturgennemgang. Hovedopgave fra fysioterapeutskolen i Esbjerg. Are Njøten.

2003
Vejleder på 3 praksisbeskrivelser, Hillerød Sygehus.

Vejleder på 3 caserapporter, videreuddannelse for fysio-terapeuter i manuel terapi.

2004
Case Rapport: Rolf Birkholm-Clausen: Stabilitetstræning. MT-eksamen

Bachelor opgave: Pernille Aagaard og Anders G. Skjerbæk: Vurdering af et behandlingstilbud til patienter med lumbal discusprolaps. Fysioterapeutskolen i Århus.

2005
Bachelor projekt: Er der en sammenhæng mellem kontrol af bevægelse i lumbal columna og low back pain i et populations-genereret udsnit, bestående af 272 40årige? Nicolai Have og Christian Bredtoft, CVSU Fyn, fysioterapeutuddannelsen

Vejleder på 6 case rapporter i forbindelse med eksamen i Muskuloskeletal fysioterapi

2006
Kvantitative måling af fedt i lænderyggens muskler og relation til lænderygbesvær. Vejledning på Peter Dirch Jørgensens speciale på Cand Scient San uddannelsen, Syddansk Universitet

2007
Vejleder på 4 case rapporter i manuel terapi

2007
Bachelorprojekt: MBT-sko som behandling til lænderygpatienter. Anne Frederiksen, Mick Eldrup, Jacob Sørensen, Fysioterapeutuddannelsen, CVU-Lillebælt

Bachelorprojekt: Triggerpunktbehandling. Daniel Jakobsen og Leif Bernschou. Fysioterapeutuddannelsen, CVU-Lillebælt

2005 – 2008
Vejleder på ph.d.-projekt om Modic forandringer og lænderygbesvær, Cand Manu, ph.d.-stud Tue Secher Jensen