Uddannelser
1983
Autorisation som fysioterapeut.

1992
Eksamen i Manuel Terapi del I, Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Muskuloskeletal Terapi

1998
Filosofi, videnskabsteori og forskningsmetodik, Videreuddannelsen for Fysioterapeuter i Århus

1998
Eksamen i Manuel Terapi del II, Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Muskuloskeletal Terapi

1999
Master of Medical Science, Karolinska Institutet, Stockholm

2004
Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

2005
tildelt ph.d.-graden ved Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet