Præsentationer
Præsentation Danske Fysioterapeuters Fagfestival Vejen 2008
A-Fys, januar 2009